Úprava zosnulých

Jedná sa špecifickú službu, ktorá by sa mala vždy vykonávať s ohľaduplnosťou a etickým prístupom s dodržiavaním hygienických postupov .

V minulosti prevažne tieto služby vykonávali rádové alebo rehoľné sestry, miestny hrobár alebo príbuzní zosnulého/ej. Úprava zosnulého/ej spočívala v zatvorení očných viečok, preložením rúk a prípadnom poumývaní zosnulého/ej, u pánov oholenia. Na viečka očí sa niekedy vkladali mince, a do rúk sa vložil krížik prípadne ruženec – podľa miestnych zvyklostí alebo priania príbuzných zosnulého/ej. Pre tieto úkony sa používala vlažná voda a mydlo, dotyčný ktorý tieto služby poskytoval väčšinou nedodržiaval žiadne hygienické postupy, ani nepoužíval hygienické pomôcky (neboli k dispozícii). Po oblečení a úprave bol „neboštík“ vystavený doma, nakoľko obce nemali domy smútku s chladiacim zariadením, vo väčších mestách sa zosnulí ukladali v márniciach (vyčlenené budovy pre tento účel, spravidla „kostolík“, alebo objekt na cintoríne). Do uvedených priestorov sa ukladal ľad, alebo studená voda podľa konkrétnych podmienok a ročného obdobia.

V rámci poskytovania pohrebných služieb venuje naša spoločnosť úprave zosnulých (ľudských ostatkov a pozostatkov) špeciálnu pozornosť, nakoľko sa jedná o veľmi „citlivú záležitosť“.

Vybraní zamestnanci majú niekoľko ročnú prax a absolvovaný akreditovaný kurz pod dohľadom SAPaKS – Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Uvedenú službu vykonáva poverený člen tímu (prípadne iný pracovník pod jeho dohľadom), ktorý má v danej oblasti dvadsaťtri ročnú prax a upravil okolo tridsať tisíc zosnulých.  Má ukončené stredoškolské a vysokoškolské zdravotnícke vzdelanie a v rámci celoživotného vzdelávania veľa kurzov a osvedčení, napríklad v odbore – vyššie hygienické zaopatrenie tiel zosnulých, balzamovanie a konzervácia, a iné. V rámci traumatologických poranení je schopný po obhliadke zosnulého/ej, a konzultácii s objednávateľom pohrebu upraviť zosnulého/ú tak, aby sa mohli príbuzní zo zosnulým/ou rozlúčiť pri otvorenej rakve. Samozrejme sú prípady, kedy aj na naliehanie smútiacej rodiny nie je možné túto službu vykonať, ale vždy je zosnulý/á riadne umytý/á a oblečený/á. V takýchto prípadoch služba „úprava zosnulého/ej“ nie je účtovaná. Z tohto dôvodu je služba v rámci úpravy zosnulého/ej rozdelená v ponúkaných službách na službu „obliekanie“ a službu „úprava zosnulého/ej“.

Úprava zosnulého/ej je veľmi individuálna a trvá od dvadsať minúť až niekoľko hodín v opakovaných intervaloch. Na požiadanie objednávateľa pohrebu je možné u žien umyť i nafarbiť vlasy, namaľovať zosnulú, či už našou dekoratívnou kozmetikou, prípadne vlastnými prípravkami (make-up, očné tiene, špirála, rúž, lesk).

Cieľom spoločnosti je upraviť zosnulého/ú v rámci možností podľa kritérií objednávateľa pohrebu. Aby boli tieto kritériá splnené, pristupujeme k tejto službe ako k „poslaniu“,  a používame na úpravu techniku, nástroje a špeciálne prípravky, ktoré sú pre tento účel určené, s dodržiavaním hygienických a etických postupov.