Praktické rady

S úmrtím v rodine sa človek nestretáva často, no počas svojho života sa mu nevyhne. Ak je náš príbuzný dlhodobo chorý, na jeho odchod sa pripravujeme. Iné je to v prípade, ak nás odchod blízkeho zaskočí a my odrazu nevieme čo robiť a na koho sa obrátiť. Pripravili sme pre vás malý manuál, čo v týchto vymenovaných prípadoch robiť.

Úmrtie v zdravotníckom zariadení, alebo v ústave sociálnej starostlivosti

Rodinu zväčša kontaktuje personál, ktorý vám poradí ako ďalej postupovať, kedy sa dostaviť a čo so sebou priniesť, či je nariadená pitva (zväčša áno, slúži predovšetkým k stanoveniu či potvrdeniu diagnózy, správnosti liečebných postupov a úkonov, k určeniu definitívnej príčiny smrti), i tu však môže lekár v istých prípadoch od pitvy upustiť. Personál zdravotníckeho zariadenia by vám nemal v žiadnom prípade odporúčať pohrebnú službu, toto rozhodnutie prináleží slobodnej vôli občana podľa zákona č. 131/2010 Z.z. (zákon o pohrebníctve), a jeho porušenie je trestné.

Vyberte si preto pohrebnú službu ešte pred návštevou zariadenia, kde je telo vášho príbuzného uložené.

Vami oslovená pohrebná služba vás bude inštruovať ako ďalej postupovať. Na základe vašej objednávky, zaobstará všetky potrebné náležitosti od prevozu, cez úpravu až po samotnú rozlúčku podľa vášho želania.

Z vašej strany bude potrebné predložiť (ak pohrebná služba vybavuje matriku) :

 • list o prehliadke mŕtveho,
 • občiansky preukaz zomrelého,
 • občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),
 • šaty pre zosnulého (spodnú bielizeň, vrchný odev).

Ak si objednávateľ pohrebu vybaví matriku osobne, je potrebné predložiť aj :

 • oznámenie o úmrtí,
 • úmrtný list,
 • žiadosť o príspevok na pohreb.

Úmrtie v zahraničí

Telo je možné previesť na Slovensko podľa medzinárodných dohôd. V mieste úmrtia lekár vystaví „Pas pre mŕtveho“, a prevoz zabezpečuje vami vybraná pohrebná služba. Prepravu možno realizovať po zemi, vode a vzduchom, po cestách i železniciach. Ostatky musia byť uložené vo vhodnom prepravnom kontajneri (schránke), prispôsobenom na tento účel, sprievodné doklady musia byť vystavené v súlade s právom krajiny vychádzajúcej, prejazdnej a cieľovej. Niektoré dopravné spoločnosti majú svoje interné smernice s ktorými treba rátať. V praxi sa nám stalo, že letecká spoločnosť prevezme prepravný kontajner so zosnulým len v prípade, ak nijakým spôsobom nepripomína obsah v nej uložený, teda nesmie sa ponášať na rakvu.

Ďalej je možné telo zomrelého spopolniť na mieste a následne previesť do vlasti. Urnu je možné poslať prostredníctvom poštovnej alebo kuriérskej služby spolu s náležitými dokladmi o pôvode obsahu.

Úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, alebo ústavu sociálnej starostlivosti

V prvom rade kontaktujte lekára, služby prvej pomoci (záchranárov), lekár vystaví list o obhliadke mŕtveho a rozhodne na mieste, či je potrebná pitva alebo nie. Ak áno, prevoz do zdravotníckeho zariadenia vykoná zmluvná pohrebná služba (poverená UDZS). Ak nie, môžete si pohrebnú službu zavolať sami, tá prevezie telo do svojho zariadenia.

Z vašej strany bude potrebné predložiť (ak pohrebná služba vybavuje matriku) :

 • list o prehliadke mŕtveho,
 • občiansky preukaz zomrelého,
 • občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),
 • šaty pre zosnulého (spodnú bielizeň, vrchný odev).

Ak si objednávateľ pohrebu vybaví matriku osobne, je potrebné predložiť aj :

 • oznámenie o úmrtí,
 • úmrtný list,
 • žiadosť o príspevok na pohreb.

(Poznámka: šaty pre zosnulého stačí priniesť zo sebou do pohrebnej služby pri objednávaní podrobností rozlúčky).