Komplexné služby

Strata milovanej osoby prináša významnú, navždy  zmenenú situáciu v našich životoch. V týchto ťažkých časoch je nevyhnutné mať oporu vo svojej rodine a priateľoch.

Naša pohrebná služba je tu, aby Vás odbremenila od maximálneho množstva starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujete zostať v kruhu Vašich blízkych.

Zverte poslednú rozlúčku s Vašim milovaným do rúk profesionálov. Už 12 rokov pomáhame pozostalým zmierňovať ich žiaľ.

Prevozy zosnulých – NONSTOP

Zabezpečujeme prevozy v rámci celého Slovenska a EU, UA a RUS. Poskytneme poradenstvo v súvislosti s prevozmi zosnulých, pozostatkov alebo ostatkov, z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Pochovávanie do hrobu

Zabezpečujeme odloženie náhrobnej dosky, výkop hrobu, zasypanie hrobu, zakrytie hrobu náhrobnou doskou, položenie vencov a kvetín na hrob, použitie fólie na náhrobnú dosku pod vence a kvetiny (zabráni poškodeniu náhrobnej dosky). V prípade nového hrobového miesta ponúkame drevený kríž na označenie hrobu, do ktorého bude osadené meno a priezvisko zosnulého, rok narodenia, rok úmrtia (pre identifikáciu hrobového miesta).  Odkrytie, zakrytie a úprava hrobky. Poslednú rozlúčku pri hrobe.

Kremácia

Kremácia môže byť s obradom, alebo kremácia bez obradu. Kremácia s obradom je úplne totožná ako rozlúčka so zosnulým/ou pri pochovaní do hrobu alebo hrobky, len po ukončení obradu (rozlúčky so zosnulým/ou), sa uloží rakva so zosnulým/ou do pristaveného pohrebného vozidla a je následne prevezený/á do krematória, kde sa vykoná kremácia. Po doručení urny na prevádzku sa kontaktuje objednávateľ.

Kremácia bez obradu – na žiadosť objednávateľa sa zosnulý/á uloží do vybranej rakvy a následne sa prevezie do krematória na spopolnenie, po doručení urny na prevádzku sa kontaktuje objednávateľ.

V prípade vykonania kremácie v Bratislave i s obradom, zabezpečíme prevoz, prípadne iné objednané služby, objednávku obradu a kremácie si vybavuje objednávateľ pohrebu osobne v Bratislave.

Parte 

Poskytuje rozlúčkové parte vo viacerých variáciách. Už i tento prvý krok k oznámeniu smutnej udalosti v rodine a okoliu tak nadobúda vysokú profesionalitu a zdôrazňuje vážnosť prichádzajúcej chvíle.

Písanie na stuhy

Investujeme do rozvoja spoločnosti, preto i tak zdanlivo jednoduchá vec, ako je stuha s nápisom, stáva sa v tomto prípade jedinečným originálom. Naše pracovníčky Vám  poradia pri výbere textu a pripravia stuhy podľa vašich predstáv.

Kvetinová výzdoba

V našej ponuke je široká škála živých i umelých kvetov, smútočných kytíc, ikebán, vencov. Po dohovore s kvetinárkou našej spoločnosti, si môže objednávateľ dohodnúť kyticu, veniec, či ikebanu podľa svojich predstáv. Trendom súčasnosti je orientovať celú kvetinovú výzdobu do jednej úzkej škály farieb, výzdoba tak môže byť ladená do ktorejkoľvek bežnej farby a jej odtieňov, aby pôsobila jednotne a ucelene.

Organizácia obradu

Naprogramovanie jednotlivých častí a prvkov obradu so sebou prináša nároky na organizačné schopnosti usporiadateľa. Zvlášť náročné sú tzv. viacnásobné obradné rozlúčky, ktoré v sebe zahŕňajú cirkevné a svetské spôsoby. Neraz sú konané na oddelených miestach, kde je potrebný prevoz zosnulého i prevoz výzdoby. Naši školení pracovníci vedia všetky nároky klientov zosúladiť k ich konečnej spokojnosti.

Zabezpečenie rečníka a vami vybranej smútočnej hudobnej produkcie

Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým/ou. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nezadržateľného prejavu vlastných citov. Riešením je profesionálny rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene prítomných, do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek, a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosti a vážnosti okamihu rozlúčky.

V prípade požiadaviek na hudobnú produkciu poskytuje naša spoločnosť širokú ponuku smútočných skladieb, ale aj piesní podľa výberu pozostalých, sprostredkuje živú hudbu.

Kompletné vybavenie dokladov a matričnej agendy

Od prvého kontaktu s našou pohrebnou službou vás naši pracovníci budú podrobne inštruovať o potrebných krokoch, ktoré sa končia výberom a špecifikáciou jednotlivých častí rozlúčky. Potom už všetky vaše starosti preberáme na svoje plecia v rámci komplexného vybavenia, vybavenie všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy.