Predaj tovaru

Spoločnosť PEKAR SK s.r.o. ponúka možnosť zakúpenia tovaru súvisiaceho s pohrebnými službami, pochovávaním a uctievaním zosnulého/ej na hrobovom mieste, priamo v prevádzkarni Domu smútku v Skalici.

Ponúkame vence rôzneho tvaru a veľkostí, ikebany, kvetinové kompozície, smútočné kytice vyhotovené z umelých kvetín, podľa výberu z vystaveného tovaru a tovaru z katalógu, alebo na požiadanie podľa vlastných predstáv po dohode s pracovníčkou – kvetinárkou. Rovnako ponúkame uvedený tovar i zo živých kvetín, ktoré vyhotoví pracovníčka v zmysle osobného dohovoru s objednávateľom. Zákazník si môže zakúpiť i samostatné kvety umelé, stuhy, vázy plastové, vázy kovové, vázy do stojana, stuhy.

Ďalej ponúkame čajové sviečky v hliníkovom obale, čajové sviečky v plastovom obale, náplne parafínové a olejové, zapaľovače, zápalky, večné svetlá obyčajné, večné svetlá anjel, večné svetlá kríž a kahance zo skla a plastu, sviečky omšové, sviečky kostolné/hromničné. Ponúkame anjelov – rôzne druhy, sväté sošky.

V rámci služby pochovania zosnulého/ej ponúkame rakvy zo širokého výberu (rakva 4hran, 6hran z dreva, drevotriesky, rakva kremačná, rakva americká, rakva nadrozmerná, rakva detská), prípadne špeciálne rakvy priamo na zákazku, ktoré vyhotoví v zmysle požiadavky dodávateľ. Z doplnkových tovarov súvisiacich s pochovávaním zosnulého/ej ponúkame široký výber krížikov na rakvu, kalichov na rakvu, ružencov, krížikov do ruky, svätých obrázkov, šerpy. V letnom období si môže objednávateľ zakúpiť tylovú sieťku na rakvu (ochrana zosnulého/ej proti hmyzu). U nových zakúpených hroboch a hroboch, ktoré nemajú zhotovený pomník sa používa drevený kríž na hrob, v ktorom budú písmom osadené údaje o zosnulom/ej, ktoré pripraví pracovníčka. Tiež si môže objednávateľ zakúpiť fóliu na hrob, ktorá sa umiestni na pomník pod vence a ikebany, ktoré budú umiestnené na hrob po pohrebe (ochrana proti poškodeniu – zašpineniu kamennej platne).

V prípade kremácie zosnulého si objednávateľ môže zakúpiť ozdobnú urnu na vloženie základnej urny, v ktorej je popol zosnulého/ej doručený z kremácie. Tiež ponúkame prenosné obaly na urnu.