STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH: +421 907 928 212 , +421 915 732 830

OPATRENIE

Pohrebná služba prijala v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR, opatrenie (v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu ochorenia COVID-19, koronavírus) pri vybavovaní pietneho aktu a kúpy tovaru:

 

  • Vybavenie objednávky pohrebu, prevozu mŕtvej osoby, úhrady faktúry a iných záležitostí týkajúcich sa pietneho aktu v kancelárii pohrebnej služby vykoná len objednávateľ pohrebu (1 osoba). Vstup do prevádzkových priestorov len so zakrytím úst a nosa (rúškou) a vydezinfikovanými rukami, prípadne s použitím ochranných rukavíc pri vstupe.
  • Prosíme o dodržiavanie vzdialenosti (aspoň 1,5 metra) medzi personálom pohrebnej služby a objednávateľom pohrebu, prípadne kupujúcim.
  • Ak ste chorí, prípadne patríte do rizikovej skupiny (cestovná anamnéza rodinných príslušníkov) upozornite na to zamestnankyňu pohrebnej služby.
  • Pohrebné obrady sú uskutočňované po uzatvorení rakvy v priestoroch exteriéru, výlučne len pre blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb).
  • Z pohrebných obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
  • Pri pietnom akte je potrebné dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.
  • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie na pozostalých je potrebné zabezpečiť, aby sa účastníci obradu vyhýbali priamemu kontaktu s telom osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2).

Pracovníci pohrebnej služby ďakujú pozostalým za pochopenie a súčinnosť.

Naše služby

PORADENSTVO

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

ÚPRAVA ZOSNULÝCH

PREPRAVA ZOSNULÝCH

PREDAJ TOVARU

Zabezpečujeme nonstop prevozy zosnulých po celej SR, medzinárodné prevozy v celej EÚ a UA, výkopové práce, úpravu zosnulých, vyššie hygienické zaopatrenie tiel zosnulých, balzamovanie (balzamácia) a konzervácia tiel zosnulých, návrh a tlač smútočného oznámenia, dôstojné zabezpečenie pietneho aktu, sprostredkovanie a zabezpečenie kremácie.

Ďalej je v prevádzkarniach zabezpečený predaj vencov, ikebán, sviečok, kahancov, pohrebných doplnkov a iného tovaru.

© 2017 PEKARr s.r.o., Meňhartka 595/2, P.O.BOX 176, 909 01 Skalica